Kunovice 2030

Naše úspěchy nejsú enom tak, to je všecko promyšlené! Sdílání stratégie nám pomože spolupracovat s našima občanama. A z tejto spolupráce vzejde enom to dobré!

Poďte s nama udělat najlepší město, jaké možeme!

Kunovice jsou synonymum dobré adresy

Město vytváří podmínky pro zvýšení kvality života stávajících i nových, posiluje občanskou vybavenost, cílenou zástavbu a podporuje rozvoj veřejných služeb.

Kunovice jsou atraktivní zelené město

Město tvoří krásné a klidné prostředí založené na vysokém podílu zelených ploch, které je pro občany inspirací ke zdravému životnímu stylu. 

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Kunovice podporují místní ekonomiku a podnikání

Město z pohledu ekonomiky těží ze své skvělé pozice  na rozvojové ose. Díky dlouhodobé podpoře podnikání vhodně propojuje výhody malého města s nadprůměrným počtem míst k zaměstnání.

Kunovice staví svůj rozvoj na kvalitním vzdělání

Město dětem nabízí dostupné kvalitní kapacity a špičkové podmínky pro vzdělávání, dospělé pak motivuje k celoživotnímu učení.

Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Otevřít Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Kunovice podporují aktivní život v návaznosti na tradice

Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých obyvatel, uvědomuje si význam občanské sounáležitosti, aktivního trávení volného času a zábavy.

Kunovice mají moderní úřad otevřený spolupráci s občany

Město vyhledává příležitosti pro rozvoj partnerské spolupráce s občany a organizacemi na území města. Podporuje zavádění nových technologií za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Menu